Lisztérzékenység

 
 • Betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • Betűméret csökkentése
Címlap GYIK Jogi kérdések
Jogi kérdések

Jogosult a személyi adókedvezményre, aki rokkantsági járadékban részesül.

Email Nyomtat

Rokkant járadékba részesülsz és Glutén érzékeny vagy? jár az adó kedvezmény!!! 5.075 Ft-ot.

Második szabályzó

Jogosult a személyi adókedvezményre, aki rokkantsági járadékban részesül.
A rokkantsági járadékról a 83/1987. (XII. 27) MT rendelet

Aki jogosult rokkantság járadékra, már valószínűleg részesül is benne, ezért ennek különösebben nem kell utánanézni. Tehát ha valakinek folyósítanak rokkantsági járadékot, akkor a személyi adókedvezmény is jár.
Igazolások

A személyi adókedvezmény igénybevételéhez orvosi igazolással is rendelkezni kell.
Ezt a 49/2009. (XII. 29) EüM rendelet szabályozza.

Lényege:

Az Első szabályzó esetében meghatározott betegségek igazolására szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa jogosult. Így az igazolást vagy a szakambulancia, illetve kórházi osztály szakorvosa állítja ki, vagy pedig az orvosi dokumentáció alapján a háziorvos.
Természetesen, ha rendelkezésre áll fogyatékosságot megállapító határozat, akkor az lesz a személyi adókedvezmény jogosságának igazoló dokumentuma.

Igazolások

A személyi adókedvezmény igénybevételéhez orvosi igazolással is rendelkezni kell.
Ezt a 49/2009. (XII. 29) EüM rendelet szabályozza.

Lényege:

Az Első szabályzó esetében meghatározott betegségek igazolására szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa jogosult. Így az igazolást vagy a szakambulancia, illetve kórházi osztály szakorvosa állítja ki, vagy pedig az orvosi dokumentáció alapján a háziorvos.
Természetesen, ha rendelkezésre áll fogyatékosságot megállapító határozat, akkor az lesz a személyi adókedvezmény jogosságának igazoló dokumentuma.

Levitra is a well-known medication used to treat inability to get or keep an erection. Presently many families search online for the exact phrase buy levitra online on search engines. Viagra is a remedy used to treat varied complaints. The signs of sexual health problems in men include lack of interest in sexual contact. What are the symptoms of such disorders? What can lead to erectile dysfunction? Emotional issues can also promote to such dysfunction. While the medication is credited with improving nausea, it may also cause problems in bed and buy generic levirta online.

 

Betegségek után járó adókedvezmény (személyi kedvezmény)

Email Nyomtat

Betegségek után járó adókedvezmény (személyi kedvezmény) (Jogszabályi háttér: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 40. §, adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 49. § (3) bekezdés)

Levitra is a well-known medication used to treat inability to get or keep an erection. Presently many families search online for the exact phrase buy levitra online on search engines. Viagra is a remedy used to treat varied complaints. The signs of sexual soundness problems in men include lack of interest in sexual contact. What are the symptoms of such disorders? What can lead to erectile dysfunction? Emotional issues can also help to such dysfunction. While the medication is credited with improving nausea, it may also cause problems in bed and buy generic levirta online.

 

Főoldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Ügyfélszolgálati Portálja

Email Nyomtat

Gyermekek után járó ellátások 2014

 
 

 

Levitra is a well-known medication used to treat inability to get or keep an erection. Presently many families search online for the exact phrase buy levitra online on search engines. Viagra is a remedy used to treat varied complaints. The signs of sexual health problems in men include lack of interest in sexual contact. What are the symptoms of such disorders? What can lead to erectile dysfunction? Emotional issues can also contribute to such dysfunction. While the medication is credited with improving nausea, it may also cause problems in bed and buy generic levirta online.

 

közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról.

Email Nyomtat

A Magyar Közlöny 2014. évi 61. számában (április 30.) megjelent a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre

vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról.
Akit érdekel, az itt olvashatja a rendeletet:

táplálkozás-egészségügyi előírásokról.9. Diétás étkeztetés
15. § (1) A fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást,
gyermekvédelmi szakellátást, illetve szociális szakosított ellátást nyújtó intézményben, valamint a nevelési-oktatási

intézményben minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő
diétás étrendet kell biztosítani a (2)–(5) bekezdésben, valamint a 16. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak betartásával.
(2) A diétás étrendet az Intézmény úgy is biztosíthatja, hogy ha az Intézmény főzőkonyháján vagy az Intézményt ellátó
Közétkeztetőnél nem biztosítottak a diétás ételek előállításához szükséges személyi, tárgyi, műszaki feltételek,
az Intézmény azt más – ilyen feltételekkel rendelkező – Közétkeztetőtől rendeli meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti diétás étrend összeállítása során csak olyan élelmiszer használható fel, amely az adott diétás
célra alkalmas.
(4) A diétás étrendet alkotó ételeket a megadott diétára való alkalmasságot befolyásoló anyag kizárásával kell
elkészíteni, tárolni, szállítani, átadni a végső fogyasztónak, kizárva az ételek ilyen anyaggal való szennyeződésének
lehetőségét.
(5) A gluténérzékenyek részére szánt diétás ételek készítéséhez búza, rozs, árpa, zab vagy ezek keresztezett változatait
tartalmazó élelmiszerek közül csak a gluténérzékenyeknek szánt élelmiszerek összetételéről és címkézéséről szóló
uniós rendelet szerinti „gluténmentes” jelöléssel ellátott élelmiszerek használhatók fel.

 

Levitra is a well-known medication used to treat inability to get or keep an hard-on. Presently many families search online for the exact phrase buy levitra online on search engines. Viagra is a remedy used to treat varied complaints. The signs of sexual health problems in men include lack of interest in sexual contact. What are the symptoms of such disorders? What can lead to erectile dysfunction? Emotional issues can also promote to such dysfunction. While the medication is credited with improving nausea, it may also cause problems in bed and buy generic levirta online.

 

Családi pótlék és egyéb juttatások (tartósan beteg súlyos fogyatékos ellátás)

Email Nyomtat

Kit kell tartósan beteg, súlyosan fogyatékos személynek tekinteni? 2014

Azok tartoznak ebbe a kategóriába, akik az 5/2003. (II.19) számú ESzCsM rendeletben foglaltak szerint tartósan betegek, vagy súlyosan fogyatékos személynek minősülnek.
A rendelet részletesen nevesíti a betegségeket, a besoroláshoz a szakorvos segítségét érdemes kérni, ha nem vagyunk biztosak ennek eldöntésében.
A törvény teljes szövege itt olvasható: 5/2003. (II.19) számú ESzCsM rendelet (PDF)

Itt két kategóriába kell sorolni a jogosult személyeket.

18 évnél fiatalabb gyermek esetében:

 • aki külön a hivatkozott rendeletben meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul.

Aki ebbe a kategóriába tartozik, annak be kell szereznie a rendelet mellékletében is megtalálható orvosi igazolást, melynek pontos neve Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről”. Az igazolás formanyomtatványa az alábbi linken is letölthető: Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről.

Az igazolást a gyermekklinika, gyermek szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa állítja ki két példányban.

Itt hívjuk fel a figyelmét azoknak a szülőknek, akik gyermeke nem csak laktózérzékeny, hanem más fogyatékosságban is szenved, autóvásárlási támogatás igényelhető.
Bővebben: a figyelemzavar.hu weboldalon.
18 évnél idősebb személy esetében:

 • aki tizennyolcadik életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.

Ennek a feltételnek a fennállását

 • első fokon a kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerve
 • másod fokon a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

vizsgálja és igazolja, melyről szakhatósági állásfoglalást ad ki.

Fontos, hogy aki Fogyatékossági Támogatásban részesül, az nem részesülhet magasabb összegű családi pótlékban.

Családi pótlék igénylésének módja

Amennyiben szülőként igényeljük a családi pótlékot, akkor a „Kérelem a családi pótlék megállapítására” nevű nyomtatványon kell igényünket bejelenteni.
A nyomtatvány letölthető az alábbi linken: Kérelem a családi pótlék megállapítására

Az igénybejelentő lap mellékleteként benyújtandó dokumentumokat általában elég egyszerű fénymásolatként csatolni, ha nem szeretnénk kiadni az eredeti dokumentumokat. Ekkor elegendő a másolatokra ráírni, hogy „az eredetivel egyező másolat” és aláírni ezeket.

Kivételt képeznek az orvosi igazolásokat, amelyeket célszerű eredetiben beadni. Amennyiben személyesen adjuk be az igényt, akkor minden esetben vigyük magunkkal valamennyi dokumentumot, igazolványt, igazolást eredeti példányát és majd az ügyintéző eldönti, hogy melyikre van szükség másolatban, illetve eredetiben.

Amennyiben a gyermek, aki után igényeljük az ellátást, már nem tanköteles korú, de közoktatási intézmény tanulója, a tanulói jogviszony igazolást is csatolni kell az „Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról” elnevezésű nyomtatványon. A nyomtatvány mintája letölthető az alábbi linken: Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról

Visszamenőleges családi pótlék igénylés

Jogosultság esetén érdemes mielőbb beadni a családi pótlék igénylésére kérelmünket, mivel visszamenőleg maximum 2 hónapra fogják megállapítani. Legkorábbi visszamenőleges időpont, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napja.

Tehát ha jogosultak vagyunk április 10-től (pl. ekkor született a gyermek), akkor legkésőbb június 30-ig be kell adni az igénylést, hogy ne veszítsünk el egy részt a támogatásból.

Fontos kiemelni, hogy a családi pótlékot egész hónapra kell megállapítani, tehát ha a gyermek a hónap utolsó napján született, akkor is az egész hónapra jár a családi pótlék.

Egyéb igénybe vehető kedvezmények

forrás: Magasabb összegű családi pótlék)

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel megállapítható egyéb ellátások

 • közgyógyellátás
 • ingyenes tankönyvellátás
 • gyermekétkeztetés esetén 50%-os mértékű térítési díj-kedvezmény
 • gyermekgondozási segély 10 éves korig
 • ápolási díj, ha önmaga ellátására képtelen, s állandó felügyeletre, gondozásra szorul
 • utazási kedvezmény, utazási költségtérítés

Utazási kedvezmény

Utazási kedvezmény igénybevételére jogosult korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel az a személy, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, valamint a vele együtt utazó személy a Magyar Államkincstár által kiállított hatósági bizonyítvány alapján.
Vasúti személyszállítás, HÉV, vagy helyközi autóbusz igénybevétele estén a jegy- és bérletkedvezmény mértéke 90%-90%.
A kísérőt a 90%-os mértékű bérletkedvezmény nem illeti meg.
Helyi közúti és kötött-pályás közlekedés esetén a bérletkedvezmény mértéke 100%, mely a kísérőt is megilleti.

A magasabb összegű családi pótlék megállapítása esetén a Magyar Államkincstár igazgatósága a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmény igénybevétele céljából a magasabb összegű családi pótlékot megállapító határozattal egyidejűleg hatósági igazolványt ad ki.

Utazási költségtérítés

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerint a fogyatékos gyermek korai fejlesztését és gondozását, fejlesztő felkészítését nyújtó intézmény igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költségekhez támogatás jár. Az utazási költségtérítés mértéke megegyezik az adott távon menetrend szerint közlekedő közforgalmú közlekedési eszközök igénybevételére megszabott, a kedvezmény összegével csökkentett legolcsóbb díjtételű menetjegy árával. A hely- és pótjegyek árához nem jár utazási költségtérítés.

Azt a biztosítottat, aki betegsége, egészségi állapota miatt tömegközlekedési eszközön utazni nem képes, utazási költségtérítésként kilométerenként 21 forint illeti meg.
Amennyiben a biztosított egészségi állapota miatt kísérő szükséges, a fenti összeg együttesen illeti meg a biztosítottat és kísérőjét.

Az utazási utalvány kiállítására a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vezetője jogosult.

Az említett szolgáltatások igénybevételét a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője az erre a célra rendszeresített nyomtatványon igazolja. A szolgáltatást nyújtó intézmény az „Utazási Utalvány betétlapja” elnevezésű, UTIK 10/a. számú nyomtatványt a Regionális Egészségbiztosítási Pénztáraknál (Budapesten a Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztárnál, XIII. kerület Teve u. 1.) szerezheti be.

Levitra is a well-known medication used to treat inability to get or keep an erection. Presently many families search online for the exact phrase buy levitra online on search engines. Viagra is a remedy used to treat varied complaints. The signs of sexual health problems in men include lack of interest in sexual contact. What are the symptoms of such disorders? What can lead to erectile dysfunction? Emotional issues can also promote to such dysfunction. While the medication is credited with improving nausea, it may also cause problems in bed and buy generic levirta online.

 

Lisztérzékeny gyermekkel lehet tovább GYES-en maradni?

Email Nyomtat

 

A biztosítási jogviszonyban álló édesanya gyermeke betöltötte a 3. életévét. A gyermek lisztérzékeny, de orvosi igazolása nincs a tartós betegségről. Mivel azonban egész napos óvodai elhelyezése sem lehetséges a lakóhelyén a lisztérzékenység miatt, az anya nem tud munkába állni. Igényelheti-e a GYES továbbfolyósítását?

 

A családtámogatásokról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst. tv.) 22. §-a szerint a kincstár vezetője méltányossági jogkörben eljárva – a Cst. tv. 27. §-ban foglalt rendelkezések figyelembe vételével – a GYES-re való jogosultságot megállapíthatja a gyermeket nevelő személynek, ha a gyermek szülei a gyermek nevelésében három hónapot meghaladóan akadályoztatva vannak. Emellett megállapíthatja, illetve meghosszabbíthatja a GYES folyósítását a gyermek általános iskolai tanulmányainak megkezdéséig...

Adó online

Levitra is a well-known medication used to treat inability to get or keep an erection. Presently many families search online for the exact phrase buy levitra online on search engines. Viagra is a remedy used to treat varied complaints. The signs of sexual heartiness problems in men include lack of interest in sexual contact. What are the symptoms of such disorders? What can lead to erectile dysfunction? Emotional issues can also contribute to such dysfunction. While the medication is credited with improving nausea, it may also cause problems in bed and buy generic levirta online.

 

Balog Zoltán miniszter 2013. április 1-től megszünteti a tejcukorérzékeny gyermekek emelt összegű c

Email Nyomtat

ÚJ!!

Balog Zoltán miniszter

2013. április 1-től megszünteti a tejcukorérzékeny gyermekek emelt összegű családi pótlékát, és az emelt családi pótlékhoz kapcsolódó kedvezményeket.

A rendelet a  Magyar Közlöny 2013.01.07-én kiadott 2013. évi. 3. számában jelent meg a  3/2013. (I. 7.) EMMI rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról  címmel.

 

A rendelet módosításának körülményeiről még keveset tudunk.

 

Levitra is a well-known medication used to treat inability to get or keep an erection. Presently many families search online for the exact phrase buy levitra online on search engines. Viagra is a remedy used to treat varied complaints. The signs of sexual soundness problems in men include lack of interest in sexual contact. What are the symptoms of such disorders? What can lead to erectile dysfunction? Emotional issues can also promote to such dysfunction. While the medication is credited with improving nausea, it may also cause problems in bed and buy generic levirta online.

 

A nyaralási szezon: Európai Egészségbiztosítási Kártya

Email Nyomtat

A nyaralási szezon közeledtével az utazni vágyók körében kívánja népszerűsíteni az Európai Egészségbiztosítási kártyát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A kártyát minden érvényes TAJ kártyával rendelkező magyar állampolgár ingyenesen igényelheti. Segítségével pedig 31 országban, köztük Horvátországban is igénybe vehetők egészségügyi ellátások a magyar egészségbiztosítás terhére.

A júniustól kezdődő nyaralási szezonban több százezer család utazik el külföldre, hogy az év közbeni fáradalmakat kipihenje. Horvátország sikere évek óta töretlen, még mindig a legnépszerűbb külföldi úti célnak számít a magyarok körében. Kevesen tudják, hogy egy, a két ország közötti egyezménynek, illetve Horvátország 2013. július 1-jei EU-csatlakozásának köszönhetően a magyar egészségbiztosítás terhére déli szomszédunknál is ellátnak minket az orvosilag szükséges esetekben, mindössze az EU kártyát kell kiváltani hozzá utazás előtt.

Fontos tudnunk, hogy a szolgáltatás orvosilag szükséges jellegét a kezelőorvos bírálja el, ennek megfelelően a kártyával közvetlenül az adott tagállam társadalombiztosítási/egészségbiztosítási szervével szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulni, ahol az adott tagállam állampolgárát is megillető egyenlő elbánás elve alapján jár az ellátás. Az EU kártya nem használható fel akkor, ha a biztosított kifejezetten valamilyen egészségügyi szolgáltatás igénybevételének céljából utazik másik tagállamba.

Az EU kártyát bármely megyei egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél lehet ingyenesen igényelni, a kiváltástól számítva pedig 36 hónapig érvényes.

További információk a www.oep.hu oldalon találhatók.

Levitra is a well-known medication used to treat inability to get or keep an erection. Presently many families search online for the exact phrase buy levitra online on search engines. Viagra is a remedy used to treat varied complaints. The signs of sexual health problems in men include lack of interest in sexual contact. What are the symptoms of such disorders? What can lead to erectile dysfunction? Emotional issues can also promote to such dysfunction. While the medication is credited with improving nausea, it may also cause problems in bed and buy generic levirta online.

 


1 / 6 oldal

Megosztás a Facebook-on

Felhívás

Felhívás!

A Táplálékallergia Tábor évről évre 2. alkalommal ősszel és nyáron kerül megrendezésre.

Eszközök hiányában vagyunk, hiszen Ancsanéni (Táborvezetőnk)

feledhetetlen élményekkel teszi varázslatossá,  kikapcsolodásukat közel 150 gyermeknek.

Nem kis munkájafekszik ebben, melyhez igen sok eszközt kell felhasználni.

Vannak tárgyak melyek felujításra várnak.

Következő lenne a kérésünk:

Amennyiben van felesleges szivacs, kérek mindenkit ne dobjátok ki!!!!

Ágy, párna stb.. szivacs, vagy törmelék.

Juttasátok el a következő címre:

Telefon: +36-20/326-0088 | +36-30/622-5612
e-mail: info@taplalekallergiatabor.com
Levelezési cím: 1106 Budapest, Gépmadár utca 14. II/7.

Köszönettel :a szervezők.


web: www.taplalekallergiatabor.com

Levitra is a well-known medication used to treat inability to get or keep an erection. Presently many families search online for the exact phrase buy levitra online on search engines. Viagra is a remedy used to treat varied complaints. The signs of sexual soundness problems in men include lack of interest in sexual contact. What are the symptoms of such disorders? What can lead to erectile dysfunction? Emotional issues can also contribute to such dysfunction. While the medication is credited with improving nausea, it may also cause problems in bed and buy generic levirta online.

 

Szavazás

Legyen a gyorséttermekben GM szendvics?
 

Korábbi szavazások

Ki olvas minket

Jelenleg 28 vendég olvas minket